Koupit

OCAD 12 Professional

Verze Professional obsahuje řadu užitečných funkcí, které jsou využitelné pro účely kartografie, dálkového průzkumu země, územního plánování nebo geoinformatiky. Program umožňuje kartografickou kresbu a obsahuje editační nástroje, jako například praktický editor mapových symbolů, automatické řešení kresby křižovatek, kresbu pomocí Beziérovy křivky, funkci kresby podél linie, Snapping, možnost ovlivnění pozice jednotlivých čárek u čárkovaných čar, funkci Rubbersheeting, georeferencování, výpočet vrstevnic a výškových profilů z DEM aj. Verze Professional je v prodeji i za výhodnějších podmínek pro akademickou sféru a je označována jako Academic. Všechny funkce zůstávají stejné. Využití: kartografické společnosti, profesionální kartografové map pro orientační běh, odborná pracoviště, akademická sféra.

OCAD 12 Professional je licence pro jednoho uživatele.